събота, 26 октомври 2013 г.

Всичко

Светлината, която излъчваме.
От очите ни.
Широко отворени.
С по-тъмни ириси.

Светлината, която дишаме.
В дъха ни.
Рязък - като първа глътка.
С треперещи устни.

Светлината, която докосваме.
Пръстите ми на устните ти.
Устните ми на устните ти.
Със затаен дъх.

Светлината, която е сила.
Светлината, която сме.
Светлина в светлина.

60 секунди светлина.